Centar za integritet od 1. juna 2022. sprovodi projekat o antikorupcijskim politikama grada Niša uz finansijsku podršku Agencije za sprečavanje korupcije. Projekat je odobren Odlukom Agencije od 12. maja 2022. Cilj projekta: doprinos razvoju i jačanju integriteta, javne odgovornosti i transparentnosti rada organa javne vlasti grada Niša. VIŠE