Članice Centra učestvovale su kao eksperti za antikorupciju u obuci članova novoizabranog Lokalnog antikorupcijskog foruma grada Šapca. opširnije