Knjiga Građani Niša protiv korupcije blog
16418
page-template-default,page,page-id-16418,bridge-core-3.0.1,qodef-qi--no-touch,qi-addons-for-elementor-1.5.3,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-28.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-6.8.0,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-16706,elementor-page elementor-page-16418

Knjiga Građani Niša protiv korupcije blog

.

.

.

Sredinom marta 2020. Centar za Integritet objavio je publikaciju ‘’Građani Niša protiv korupcije’’

U prvom delu Praksa i iskustvo Lokalnog antikorupcijskog foruma Grada Niša Zorica Miladinović pruža pregled o primeni Lokalnog plana za borbu protiv korupcije grada Niša kao i pregled izazova u radu LAF-a za period 2013-2017.  Za ovaj deo publikacije, korišćena je obimna građa iz arhive LAF-a uz primenu faktografskog metoda.

Drugi deo publikacije obuhvata načelne preporuke za formiranje Tela za praćenje primene LAP-a, preporuke za praćenje njegove primene, te preporuke za revitalizaciju procesa izrade LAP-a Grada Niša. Njih sažeto predstavlja Vesna Crnogorac, oslanjajući se na dostupne modele akata, Model Agencije te iskustva i praksu LAF-a Niš. Pri kraju ovog Poglavlja autorka je podsetila na značaj etičke dimenzije i integriteta u ovom domenu.

U poslednjem delu publikacije predstavljeni su okviri budućeg LAP-a Grada Niša, koji sadrži svih 17 oblasti iz Modela Agencije za borbu protiv korupcije. U izradi ovog dela Publikacije značajan doprinos je pružio saradnik LAF-a, Milan Jovanović, kroz pravne konsultacije i istraživanje pozitivnih pravnih akata grada Niša.

Knjiga u konačnom predstavlja mali doprinos autora i članova Centra za Integritet – pravu na život bez korupcije.

.