slika sa tribine u Nišu

U Nišu je februara 2022. održana tribina u organizaciji koalicije PrEUgovor sa ciljem da upozna javnost sa kvalitetom aktuelnih i najavljenih reformi koje se sprovode u oblastima Poglavlja 23 i 24 (pravosuđe, borba protiv korupcije, ljudska prava, bezbednost). Učesnici tribine bili su Nemanja Nenadić, Branko Čečen i Jelena Pejić, dok je moderator tribine bila upravnica Centra. više