Osnivači Centra su pri osnivanju organizacije usvojili i Etički kodeks čija etička načela i profesionalne standarde poštuju njegovi članovi i saradnici.

 

ETIČKI KODEKS