Evropske integracije Srbije između aktivnosti i rezultata

U Nišu je februara 2022. održana tribina u organizaciji koalicije PrEUgovor sa ciljem da upozna javnost sa kvalitetom aktuelnih i najavljenih reformi koje se sprovode u oblastima Poglavlja 23 i 24 (pravosuđe, borba protiv korupcije, ljudska prava, bezbednost)....

ANTIKORUPCIJSKI PANEL

Upravica Centra je učestvovala kao panelista “Kako do uspešne borbe protiv korupcije u opštini Kladovo” na panelu koji je organizovao BIRODI i Kladovo uz učešće Agencije za sprečavanje korupcije ( u okviru projekta „„Unapređenje integriteta, transparentnosti i...

Izrada LAP-a grada Niša

Rešenjem Gradonačelnice Niša –  član Centra, Milan Jovanović imenovan je za člana Radne grupe za izradu Nacrta Lokalnog antikorupcijskog plana (LAP) grada Niša. Javna rasprava o Nacrtu očekuje se do kraja 2021. godine.