Centar je sproveo projekat u Kazneno – popravnom zavodu Niš u okviru projekta nemačke organizacije “Help – Hilfe zur Selbsthilfe“ – Podrška socio-ekonomskoj stabilnosti u regionu Zapadnog Balkana – finansiranog kroz nemačku saradnju. – opširnije