Agencija za sprečavanje korupcije je odobrila projekat “Transparentno kreiranje antikorupcijskih politika grada Niša“ Centru za integritet. Centar će istražiti koje i kakve uspostavljene antikorupcijske mehanizme ima odnosno nema grad Niš i da o tome obavesti javnost kao doprinos razvoju i jačanju integriteta, javne odgovornosti i transparentnosti rada organa javne vlasti.

Projekat je osmišljen kako bi istovremeno predstavio antikorupcijske politike grada Niša i pomogao da se identifikuju  slabe “karike“ odnosno eventualni propusti koji se tiču nedostatka transparentnosti i učešća građana u razumevanju uticaja primene antikorupcijskih javnih politika na kvalitet njihovog života.

Bolja i kvalitetnija informisanost i motivisanost građana i potencijalnih boraca protiv korupcije za aktivno učešće u kreiranju javnih antikorupcijskih politika, naročito učešće u javnoj raspravi povodom Nacrta LAP-a grada Niša, kao i prijava za članstvo u budućem Telu za praćenje njegove primene – jesu značajni ciljevi ovog Projekta.

Centar planira i održavanje tribine u cilju obaveštavanja javnosti o rezultatima istraživanja antikorupcijskog ambijenta Grada, kao i izradu e-publikaciju o uspostavljenim  antikorupcijskim mehanizmima.

 

Ovaj projekat se finansira preko Agencije za sprečavanje korupcije, a sredstvima iz budžeta Republike Srbije. Svi stavovi i mišljenja izneti tokom trajanja ovog projekta ne predstavljaju nužno i stavove Agencije za sprečavanje korupcije.