Statut Centra sadrži osnovne ciljeve i aktivnosti organizacije povodom jačanja, podsticanja i promocije integriteta i borbe protiv korupcije odnosno njenog sprečavanja. Centar svoje aktivnosti naročito usmerava na grad Niš, a osim toga njegovi članovi i pojedinačno kao antikorupcijski eksperti su povremeno angažovani i na drugim projektima saradnika Centra, koji su u vezi sa izradnjom dobre uprave i njenih principa, naročito antikorupcijom i etikom.

 

STATUT