Osnovni cilj Projekta je podsticanje građanskog aktivizma i njihovo uključivanje u inicijative usmerene na borbu protiv korupcije i unapređenje vladavine prava i odgovornosti institucija, kao i oživljavanje procesa izrade i usvajanja Lokalnog antikorupcijskog plana (LAP) Niš.

 

Centar će u periodu trajanja projekta (oktobar 2019 – mart 2020.) održati dva antikorupcijska dijaloga u cilju podsticanja građana na aktivno učešće u javnoj raspravi o novom LAP-u te izboru novog Tela za praćenje njegove primene (Lokalni antikorupcijski forum – LAF). Centar će, takođe, objaviti publikaciju koja će pored preporuka za donošenje i praćenje primene LAP-a predstaviti praksu, rezultate i iskustvo niškog LAF-a. Kako je u Modelu Agencije za borbu protiv korupcije o izradi LAP-ova za Srbiju navedeno da je “praksa i iskustvo LAF-a Niš” poslužila za predlaganje “načina izbora članova, organizacije i rada” svih lokalnih antikorupcijskih tela u Srbiji, može se zaključiti da je LAF Niš postao neka vrsta obrasca za sva ovakva tela u Srbiji, što je sistemsko priznanje njegovom angažmanu. Većina članova Centra za integritet su ujedno i bivši članovi LAF-a.

 

PRVI ANTIKORUPCIJSKI DIJALOG DRUGI ANTIKORUPCIJSKI DIJALOG KNJIGA GRAĐANI NIŠA PROTIV KORUPCIJE