O nama

Centar za integritet u Nišu je nevladina i neprofitna organizacija građana koja za svoj glavni cilj ima razvoj i poboljšanje građanskog (ličnog), profesionalnog i institucionalnog integriteta. Time i integriteta društva.
Centar je osnovan u Nišu, decembra 2016. godine, upisan u Registar udruženja (APR) januara 2017. godine. Engleski naziv Centra je „Center for Integrity“

Osnivači Centra:    

Članovi:

Pored osnivača, članovi Centra su još: