Dokumenta

Centar za integritet ima svoj Statut i Etički kodeks kao dva osnovna pravna dokumenta kojih se pridžavaju u svom radu. Etički kodeks sadrži i odredbe prema kojima se i budući saradnici Centra obavezuju na njegovo poštovanje.

Oba dokumenta dostupna su u punom formatu. Klikom na sliku mogu se preuzeti.