Antikorupcijska tribina u Nišu

U dnevnom listu “Danas“ objavljen je članak o održanoj Antikorupcijskoj tribini u Nišu

 

U zajedničkoj organizaciji Centra za Integritet i Biroa za društvena istraživanja (BIRODI) – u Nišu će 12. jula, četvrtak u MZ “Božidar Adžija’‘ na Bulevaru Nemanjića, sa početkom u 17,00 sati biti održana Antikorupcijska tribina.

Ulaz je slobodan za sve zainteresovane građane!

Tema Tribine je:
Borba protiv korupcije u gradovima i opštinama Srbije – odnosno “sudbina“ novih LAP-ova (prema Modelu Agencije za borbu protiv korupcije) i borba sa korupcijom na lokalnom nivou.

Biće predstavljen Alternativni godišnji izveštaj o izradi lokalnih antikorpcijskih planova u Srbiji i Nišu. Niš je, naime jedini grad u Srbiji koji je uz podršku BIRODI-ja usvojio svoj Lokalni plan za borbu protiv korupcije (2011 godine) i istovremeno izabrao nezavisno i samostalno antkorupcijsko telo – Lokalni antikorupcijski forum koje je aktivno realizovalo spomenuti Plan sve do sredine 2017.

Obaveza o izradi i usvajanju novih lokalnih antikorupcijskih planova (LAP) za sve gradove i opštine u Srbiji sadržana je Akcionim planom za borbu protiv korupcije RS, te je Gradonačelnik Niša krajem juna 2017. formirao Radni tim za izradu novog LAP-a u skladu sa Modelom koji je izradila Agencija za borbu protiv korupcije. O tome šta se dalje dešavalo, dokle se stalo sa izradom nacrta ovog značajnog dokumenta dokumenta, koje su prepreke, te zašto su neki članovi RT podneli ostavke – biće saopšteno u uvodnom delu Dijaloga. Takođe, BIRODI će predstaviti i izveštaj o stanju LAP-ova i u drugim gradovima i opštinama.

Uvodničari:
Zorica Miladinović, koordinatorka LAF Niš u ostavci 
Zoran Gavrilović, direktor BIRODI-a
dr Vesna Crnogorac, upravnica Centra za integritet, Niš ( moderator Tribine)