Dignitet pre svega!

Hvala što nas pratite!

Svesni važnosti integriteta te postupanja u skladu sa moralnim vrednostima i načelima na svim nivoima, posebno moralnih vrednosti pojedinca kao pretpostavke za razvoj profesionalnog i institucionalnog integriteta – članovi Centra za integritet u Nišu nastoje da osnaže i poboljšaju ugled i status delovanja zasnovanog na profesionalnom i etičkom ponašanju.

 

  • Centar  podržava incijativu za odbranu prava javnosti da zna.

  • učešće u Projektu BIRN-a