Dignitet pre svega!

Hvala što nas pratite!

Svesni važnosti integriteta te postupanja u skladu sa moralnim vrednostima i načelima na svim nivoima, posebno moralnih vrednosti pojedinca kao pretpostavke za razvoj profesionalnog i institucionalnog integriteta – članovi Centra za integritet u Nišu nastoje da osnaže i poboljšaju ugled i status delovanja zasnovanog na profesionalnom i etičkom ponašanju.

Održana Tribina u organizaciji Centra i BIRODI-ja Borba protiv korupcije u gradovima i opštinama  Srbije

Centar za integritet i BIRODI organizuju Antikorupcijsku tribinu u Nišu 12. jula 2018. 

 

 

 

Centar podržava incijativu uključivanja OCD u Radnu grupu za izradu Medijske strategije

 

 

 

Centar  podržava incijativu za odbranu prava javnosti da zna.

  • Centar učestvuje u Projektu BIRN-a