Dignitet pre svega!

Hvala što nas pratite!

Svesni važnosti integriteta te postupanja u skladu sa moralnim vrednostima i načelima na svim nivoima, posebno moralnih vrednosti pojedinca kao pretpostavke za razvoj profesionalnog i institucionalnog integriteta – članovi Centra za integritet u Nišu nastoje da osnaže i poboljšaju ugled i status delovanja zasnovanog na profesionalnom i etičkom ponašanju.

*novo – Centar je jedan od 60 potpisnika Otvorenog pisma povodom izbora novog Poverenika za informacije od javnog značaja koje je “Transparentnost Srbija“ uputila Odboru za kulturu i informisanje Skupštine Srbije. Tekst Pisma  klikom na sliku ispod:

*novo – U izdanju IK CLIO objavljena je knjiga Javne biblioteke i demokratija autorke Vesne Crnogorac, upravnice Centra za integritet. Više o knjizi klikom na sliku ispod: 

Direktor Agencije za borbu protiv korupcije odgovorio Centru na Dopis o propustima u proceduri sprovođenja javnog konkursa za podršku OCD. Ceo Odgovor dostupan na stranici PROJEKTI 

Centar za integritet je uputio Dopis direktoru Agencije za borbu protiv korupcije u kojem ukazuje na propuste u proceduri sprovođenja javnog konkursa za podršku OCD i diskreditaciju Centra bez jasnog pravnog osnova. Ceo Dopis dostupan na stranici PROJEKTI

Održana Tribina u organizaciji Centra i BIRODI-ja Borba protiv korupcije u gradovima i opštinama  Srbije

Centar za integritet i BIRODI organizuju Antikorupcijsku tribinu u Nišu 12. jula 2018. 

 

 

 

Centar podržava incijativu uključivanja OCD u Radnu grupu za izradu Medijske strategije

 

 

 

Centar  podržava incijativu za odbranu prava javnosti da zna.

  • Centar učestvuje u Projektu BIRN-a